תקנון העמותה

העמותה מתנהלת בשקיפות ועל פי כלל הנהלים, התקנות והחוקים הרלוונטיים.