העמותה מבקשת להודות לתורמים ולגופים התומכים בפעילות העמותה לאורך כל השנה

תורמים לעשייה