שקיפות ומנהל תקין

העמותה מתנהלת בשקיפות ועל פי כלל הנהלים, התקנות והחוקים הרלוונטיים. לעמותה אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות במשרד המשפטים, מוסד מוכר לעניין תרומות על ידי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה.

לעיון במסמך – אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

לעיון במסמך  אישור ניהול תקין שנת 2017

לעיון במסמך – אישור וניהול תקין שנת 2018

לעיון במסמך – אישור וניהול תקין שנת 2019