מלגות לימודים

חלוקת מלגות במוסדות אקדמיים מובילים והנחות
משמעותיות בקורסי פסיכומטרי

בוגרים ובוגרות יקרים, בכל שנה יחולקו מטעם עמותת ידידי מגלן מספר מלגות לימודים עבור בוגרי היחידה. המלגות יוענקו על בסיס רקע סוציו-אקונומי.

מועד ההרשמה להגשת המועמדות יפורסם ברשתות החברתיות מעת לעת.

בוגרים ובוגרות יקרים,
ההרשמה להגשת מועמדויות לקבלת מלגות לשנת הלימודים הקרובה 2019/20 נפתחה.