"פורשים כנפיים"

תכנית ייחודית לצוותים לוחמים עם שחרורם – מסע לעיבוד 
חוויות קרביות והעלאת רמת השיח הצוותי

תכנית ״פורשים כנפיים״ שואפת לסייע ללוחמי היחידה בהכנה לחיים האזרחיים עם שחרורם ובד בבד, לאפשר יצירת מרחב שיח לעיבוד חוויות משותפות מהשירות הצבאי ופיתוח נרטיב של חוסן צוותי ואישי, רגע לפני שחברי הצוות ״פורשים כנפיים״ לאזרחות.

להקמת צוות יעודי, אשר יוביל את התהליך הייחודי וילווה את הלוחמים לקראת שחרורם, דרושים בוגרי יחידה העוסקים במקצועות הטיפול והנחיית הקבוצות.

בוגרים המעוניינים להצטרף לצוות התכנית מוזמנים למלא את טופס הרשמה: