קול קורא - לצוות חירום של העמותה

אנו פועלים לגיבוש מערך מתנדבים, אשר יורכב מבעלי מקצוע רלוונטיים (עורכי דין, פסיכולוגיים, רופאים ומתנדבים כלליים), אשר יהוו כוח פעולה זמין, בליווי וסיוע לפצועים, בני משפחותיהם ומשפחות שכולות, מקרב בוגרי היחידה, במהלך ולאחר מבצעים צבאיים, מלחמות, אסונות ואירועי קיצון.
מערך זה יהווה זרוע ביצועית של העמותה ובוגרי היחידה בליווי, תמיכה והתמודדות משותפת עם בוגריה הפגועים בשגרה ובאירועי קיצון

חברים יקרים,
בהמשך למאמצינו לגייס בוגרי יחידה בעלי הכשרה מתאימה לצוות החרום של העמותה, אנו מרחיבים את הגיוס מחוץ לבוגרים עצמם ומגייסים כעת מתנדבים רלוונטיים המעוניינים לקחת חלק בצוות.
נשמח אם תעבירו הודעה זו בקרב קרוביכם ולכל מי שנמצא מתאים לדעתכם לקחת חלק בפרוייקט, בנוסף נמשיך בקריאה לבוגרי יחידה להצטרף אלינו.

להצטרפות: