הרצאתו של חתן פרס ישראל, אלוף במיל', דורון אלמוג

אשר שיתף את המשפחות בסיפורו האישי המרתק וחלק חוויות ממפעל חייו

כחלק ממאמצי העמותה לפעול למען הנצחת נופלי היחידה ולאמץ את המשפחות השכולות בקרבה, גיבשנו במהלך החודשים האחרונים את תכנית “ציפור בצוותא”, מפגש חוויתי ותרבותי עבור המשפחות השכולות.

היה לנו העונג והכבוד לקיים בשבוע שעבר את אירוע הפתיחה, שכלל את הרצאתו של חתן פרס ישראל אלוף במיל’, דורון אלמוג, אשר שיתף את המשפחות בסיפורו האישי המרתק וחלק עמהן את חוויותיו ממפעל חייו.

תודה למשפחות, למפקדי היחידה בעבר ובהווה על ההרתמות וההשתתפות.

 

 

 

 

 

התמונות שלכם: