חזון העמותה

שימור רוח ההתנדבות והנתינה בקרב בוגרי היחידה, מתוך כוונה לשלבם כחלק מהמנהיגות העסקית, הציבורית והחברתית של מדינת ישראל בהווה ובעתיד.

מטרות העמותה

  • להוות ארגון גג לבוגרי יחידת מגלן.

  • לפעול למען שיפור תנאי השירות של חיילי יחידת מגלן בסדיר ובמילואים.

  • להנציח את הנופלים ולאמץ את המשפחות השכולות ופצועי היחידה.

  • לשמר ולטפח את מורשת היחידה.

  • לסייע לחיילים ולמשפחותיהם במקרה אסון, מחלה, נכות, מוות או כל מקרה קשה אחר.

  • לטפח ולעודד מצוינות אזרחית ותרומה לקהילה.